Warunki programu partnerskiego

Warunki Programu Partnerskiego tomeckistudio

Umowa

Rejestrując się jako partner w programie partnerskim tomeckiStudio Affiliate Program ("Program") zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków i postanowień ("Warunki Świadczenia Usług").

tomeckiStudio zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany Warunków Korzystania z Serwisu od czasu do czasu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub poprawiają obecny Program, w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom Korzystania z Usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało wyrażenie zgody na te zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Twojego Konta i utratę wszelkich zaległych prowizji partnerskich zarobionych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki konta

  • Musisz mieć ukończone 18 lat, aby wziąć udział w tym Programie.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez "boty" lub inne zautomatyzowane metody nie są dozwolone.
  • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, ważny adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
  • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę - jeden login współdzielony przez wiele osób nie jest dozwolony.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. tomeckiStudio nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie tego obowiązku bezpieczeństwa.
  • Jesteś odpowiedzialny za wszystkie Treści zamieszczone i aktywność, która występuje w ramach Twojego konta.
  • Jedna osoba lub podmiot prawny nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
  • Nie możesz wykorzystywać Programu Partnerskiego do nielegalnych lub nieuprawnionych celów. Nie wolno Ci, podczas korzystania z Serwisu, naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie tylko, praw autorskich).
  • Nie możesz wykorzystywać Programu Partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktów tomeckiStudio.

Linki/grafiki na twojej stronie, w twoich e-mailach lub innych komunikatach

Po zapisaniu się do Programu Partnerskiego, zostanie ci przydzielony unikalny Kod Afilianta. Masz prawo umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które dostarczymy z twoim kodem partnerskim na twojej stronie, w twoich e-mailach lub w innej komunikacji. Dostarczymy ci wytyczne, style linków i grafikę do wykorzystania w linkowaniu do tomeckiStudio. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie będziemy zmieniać wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, dostarczymy Ci specjalne formaty linków, które należy stosować we wszystkich linkach pomiędzy Twoją stroną a tomeckiStudio. Musisz zapewnić, że każdy z linków pomiędzy Twoją stroną a tomeckiStudio prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki do tomeckiStudio umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową, które prawidłowo wykorzystują takie specjalne formaty linków, są określane jako "Linki Specjalne". Będziesz zarabiać opłaty za polecenie tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu tomeckiStudio występującej bezpośrednio poprzez Linki Specjalne; nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie w odniesieniu do jakiegokolwiek niepowodzenia przez Ciebie lub kogoś, kogo polecisz do korzystania z Linków Specjalnych lub nieprawidłowego wpisania Twojego Kodu Afiliacyjnego, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może skutkować jakimkolwiek zmniejszeniem kwot, które w przeciwnym razie zostałyby Ci wypłacone zgodnie z niniejszą Umową.

Linki partnerskie powinny wskazywać na stronę produktu, który jest promowany.

Opłaty/prowizje za polecenie i płatności

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do uzyskania prowizji za polecenie, klient musi kliknąć przez Specjalny Link z Twojej strony, e-maila lub innej komunikacji na https://websites.tomecki.studio i zrealizować zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Będziemy płacić prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie było to śledzone przez nasz system. Prowizje możemy wypłacać tylko za transakcje wygenerowane poprzez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Wyjątkiem jest zamówienie składane poprzez nasz oficjalny email oraz poprzez formularze kontaktowe na stronie, jeśli klient podał w wiadomości swój kod i może to udowodnić.

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pomocą nieuczciwych, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Wypłaty rozpoczynają się dopiero po uzyskaniu ponad 20$ dochodu z tytułu współpracy partnerskiej. Jeśli Twój rachunek partnerski nigdy nie przekroczy progu 20$, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jesteśmy odpowiedzialni za wypłacanie prowizji tylko tym kontom, które przekroczyły próg 20$.

Środki przechodzą z miesiąca na miesiąc.

Identyfikowanie się jako Partner tomeckiStudio

Nie możesz wydawać żadnych komunikatów prasowych w odniesieniu do niniejszej Umowy lub swojego udziału w Programie; takie działanie może spowodować Twoje wypowiedzenie z Programu. Ponadto, nie można w jakikolwiek sposób wprowadzać w błąd lub upiększać relacji między nami a Tobą, powiedzieć, że tworzysz nasze produkty, powiedzieć, że jesteś częścią tomeckiStudio lub wyrażać lub sugerować żadnych relacji lub powiązań między nami a Tobą lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejsze Porozumienie (w tym wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy, lub przyczyniamy się do finansowania jakiejkolwiek organizacji charytatywnej lub innej sprawy).

Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego uznania) wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia za polecenie i/lub rozwiązaniem niniejszego Porozumienia.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak długo Twoje bieżące zarobki partnerskie wynoszą ponad 20$, będziesz otrzymywał wynagrodzenie co miesiąc. Jeśli nie zarobiłeś 20$ od ostatniej wypłaty, wypłacimy Ci pieniądze w następnym miesiącu, po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupują produkty za pośrednictwem tego Programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym, wszystkie nasze zasady, polityki i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład, będziemy określać ceny produktów sprzedawanych w ramach tego Programu zgodnie z naszą własną polityką cenową. Ceny i dostępność produktów mogą się zmieniać od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą mieć wpływ na Produkty wymienione na stronie użytkownika, nie należy umieszczać cen produktów na swojej stronie. Dołożymy uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności lub ceny żadnego konkretnego produktu.

Obowiązki użytkownika

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na jego stronie. Na przykład, będziesz w pełni odpowiedzialny za:

– Techniczne działanie Twojej strony i całego związanego z nią sprzętu
– Zapewnienie, że wyświetlanie Linków Specjalnych na Twojej stronie nie narusza żadnych umów pomiędzy Tobą a osobami trzecimi (w tym bez ograniczeń wszelkich restrykcji lub wymagań nałożonych na Ciebie przez osoby trzecie, które hostują Twoją stronę)
– Dokładności, prawdziwości i stosowności materiałów zamieszczonych na stronie (w tym, między innymi, wszystkich materiałów związanych z Produktem oraz wszelkich informacji zamieszczonych w ramach Linków Specjalnych lub powiązanych z nimi)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na stronie nie naruszają praw osób trzecich (w tym, na przykład, praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własnościowych)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na stronie nie są oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem
– Zapewnienie, że Twoja strona dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób zbierasz, wykorzystujesz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą dostarczać treści i/lub reklamy oraz zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie na przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z przepisami prawa

Jako warunek Twojego uczestnictwa w Programie, wyrażasz zgodę, że w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu, będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zarządzeń, licencji, pozwoleń, wyroków, decyzji i innych wymagań wszelkich organów rządowych, które mają jurysdykcję nad Tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. są obecnie obowiązujące, czy też wejdą w życie w czasie, gdy będziesz uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że jako warunek Twojego uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw (federalnych, stanowych lub innych), które regulują marketing e-mail, w tym bez ograniczeń, CAN-SPAM Act z 2003 roku i wszystkich innych praw antyspamowych.

Okres obowiązywania Umowy i Programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przez nas Twojej aplikacji do Programu i kończy się w momencie rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać tę Umowę w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po rozwiązaniu tej Umowy z jakiegokolwiek powodu, natychmiast zaprzestaniesz korzystania i usuniesz ze swojej strony wszystkie linki do https://tomecki.studio, a także wszystkie nasze znaki towarowe, szatę graficzną i logo, a także wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu do Ciebie na mocy niniejszej Umowy lub w związku z Programem. tomeckiStudio zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu, tomeckiStudio wypłaci wszelkie zaległe zarobki naliczone powyżej 20$.

Wypowiedzenie

tomeckiStudio, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek i wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Programu, lub jakiejkolwiek innej usługi tomeckiStudio, z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie. Takie zakończenie świadczenia Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub Twojego dostępu do Konta, oraz przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub mających być wypłaconych prowizji na Twoim Koncie, jeżeli zostały one zarobione poprzez oszukańcze, nielegalne lub nadmiernie agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. tomeckiStudio zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.

Stosunki między stronami

Ty i my jesteśmy niezależnymi wykonawcami, a nic w tej Umowie nie tworzy partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego lub stosunku pracy między stronami. Nie będziesz miał uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie będziesz składał żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w sposób uzasadniony zaprzeczałyby temu, co jest zawarte w tej sekcji.

Ograniczenia odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wynikowe (lub utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Co więcej, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitej kwoty opłat za polecenie, wypłaconych lub należnych Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, przydatności handlowej, nienaruszalności lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu wykonania, obrotu lub stosowania w handlu). Ponadto, nie gwarantujemy, że działanie tomeckiStudio będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek przerw lub błędów.

Niezależne dochodzenie

POTWIERDZASZ, ŻE ZAPOZNAŁEŚ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. ROZUMIESZ, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM MOMENCIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ZABIEGAĆ O REKOMENDACJE KLIENTÓW NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB PROWADZIĆ STRONY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB KONKURENCYJNE W STOSUNKU DO TWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK NIEZALEŻNIE OCENIŁ CELOWOŚĆ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE POLEGA NA ŻADNYCH OŚWIADCZENIACH, GWARANCJACH ANI DEKLARACJACH INNYCH NIŻ TE ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Różne

Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu Wielkiej Brytanii, bez odniesienia do przepisów regulujących wybór prawa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, przyniesie korzyści i będzie egzekwowana wobec stron oraz ich następców i cesjonariuszy. Nasz brak egzekwowania ścisłego wykonania jakiegokolwiek postanowienia tej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia tej Umowy.

Brak wykonania lub egzekwowania przez tomeckiStudio jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków Korzystania z Serwisu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Regulamin Serwisu stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a tomeckiStudio i reguluje korzystanie z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Tobą a tomeckiStudio (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).