Warunki programu partnerskiego

tomeckiStudio Affiliate Program Terms of Service

Umowa

By signing up to be an Affiliate in the tomeckiStudio Affiliate Program (“Program”) you are agreeing to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”).
tomeckiStudio zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany Warunków Korzystania z Serwisu od czasu do czasu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub poprawiają obecny Program, w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom Korzystania z Usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało wyrażenie zgody na te zmiany.
Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Twojego Konta i utratę wszelkich zaległych prowizji partnerskich zarobionych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki konta

Musisz mieć ukończone 18 lat, aby wziąć udział w tym Programie.
You must be a human. Accounts registered by “bots” or other automated methods are not permitted.
Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, ważny adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
Your login may only be used by one person – a single login shared by multiple people is not permitted.
Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. tomeckiStudio nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie tego obowiązku bezpieczeństwa.
Jesteś odpowiedzialny za wszystkie Treści zamieszczone i aktywność, która występuje w ramach Twojego konta.
Jedna osoba lub podmiot prawny nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
Nie możesz wykorzystywać Programu Partnerskiego do nielegalnych lub nieuprawnionych celów. Nie wolno Ci, podczas korzystania z Serwisu, naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie tylko, praw autorskich).
You may not use the Affiliate Program to earn money on your own tomeckiStudio product accounts.

Linki/grafiki na twojej stronie, w twoich e-mailach lub innych komunikatach

Once you have signed up for the Affiliate Program, you will be assigned a unique Affiliate Code. You are permitted to place links, banners, or other graphics we provide with your Affiliate Code on your site, in your emails, or in other communications. We will provide you with guidelines, link styles, and graphical artwork to use in linking to tomeckiStudio. We may change the design of the artwork at any time without notice, but we won’t change the dimensions of the images without proper notice.
To permit accurate tracking, reporting, and referral fee accrual, we will provide you with special link formats to be used in all links between your site and the tomeckiStudio. You must ensure that each of the links between your site and the tomeckiStudio properly utilizes such special link formats. Links to the tomeckiStudio placed on your site pursuant to this Agreement and which properly utilize such special link formats are referred to as “Special Links.” You will earn referral fees only with respect to sales on a tomeckiStudio product occurring directly through Special Links; we will not be liable to you with respect to any failure by you or someone you refer to use Special Links or incorrectly type your Affiliate Code, including to the extent that such failure may result in any reduction of amounts that would otherwise be paid to you pursuant to this Agreement.
Linki partnerskie powinny wskazywać na stronę produktu, który jest promowany.

Opłaty/prowizje za polecenie i płatności

For a Product sale to be eligible to earn a referral fee, the customer must click-through a Special Link from your site, email, or other communications to https://websites.tomecki.studio and complete an order for a product during that session.
Będziemy płacić prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie było to śledzone przez nasz system. Prowizje możemy wypłacać tylko za transakcje wygenerowane poprzez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.
Wyjątkiem jest zamówienie składane poprzez nasz oficjalny email oraz poprzez formularze kontaktowe na stronie, jeśli klient podał w wiadomości swój kod i może to udowodnić.
Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pomocą nieuczciwych, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.
Payments only begin once you’ve earned more than $20 in affiliate income. If your affiliate account never crosses the $20 threshold, your commissions will not be realized or paid. We are only responsible for paying accounts that have crossed the $20 threshold.
Środki przechodzą z miesiąca na miesiąc.

Identifying yourself as a tomeckiStudio Affiliate

You may not issue any press release with respect to this Agreement or your participation in the Program; such action may result in your termination from the Program. In addition, you may not in any manner misrepresent or embellish the relationship between us and you, say you develop our products, say you are part of tomeckiStudio or express or imply any relationship or affiliation between us and you or any other person or entity except as expressly permitted by this Agreement (including by expressing or implying that we support, sponsor, endorse, or contribute money to any charity or other cause).
Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego uznania) wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia za polecenie i/lub rozwiązaniem niniejszego Porozumienia.

Harmonogram płatności

As long as your current affiliate earning are over $20, you’ll be paid each month. If you haven’t earned $20 since your last payment, we’ll pay you the following month after you’ve crossed the threshold.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupują produkty za pośrednictwem tego Programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym, wszystkie nasze zasady, polityki i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład, będziemy określać ceny produktów sprzedawanych w ramach tego Programu zgodnie z naszą własną polityką cenową. Ceny i dostępność produktów mogą się zmieniać od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą mieć wpływ na Produkty wymienione na stronie użytkownika, nie należy umieszczać cen produktów na swojej stronie. Dołożymy uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności lub ceny żadnego konkretnego produktu.

Obowiązki użytkownika

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na jego stronie. Na przykład, będziesz w pełni odpowiedzialny za:
– The technical operation of your site and all related equipment
– Ensuring the display of Special Links on your site does not violate any agreement between you and any third party (including without limitation any restrictions or requirements placed on you by a third party that hosts your site)
– The accuracy, truth, and appropriateness of materials posted on your site (including, among other things, all Product-related materials and any information you include within or associate with Special Links)
– Ensuring that materials posted on your site do not violate or infringe upon the rights of any third party (including, for example, copyrights, trademarks, privacy, or other personal or proprietary rights)
– Ensuring that materials posted on your site are not libelous or otherwise illegal
– Ensuring that your site accurately and adequately discloses, either through a privacy policy or otherwise, how you collect, use, store, and disclose data collected from visitors, including, where applicable, that third parties (including advertisers) may serve content and/or advertisements and collect information directly from visitors and may place or recognize cookies on visitors’ browsers.

Zgodność z przepisami prawa

Jako warunek Twojego uczestnictwa w Programie, wyrażasz zgodę, że w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu, będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zarządzeń, licencji, pozwoleń, wyroków, decyzji i innych wymagań wszelkich organów rządowych, które mają jurysdykcję nad Tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. są obecnie obowiązujące, czy też wejdą w życie w czasie, gdy będziesz uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że jako warunek Twojego uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw (federalnych, stanowych lub innych), które regulują marketing e-mail, w tym bez ograniczeń, CAN-SPAM Act z 2003 roku i wszystkich innych praw antyspamowych.

Okres obowiązywania Umowy i Programu

The term of this Agreement will begin upon our acceptance of your Program application and will end when terminated by either party. Either you or we may terminate this Agreement at any time, with or without cause, by giving the other party written notice of termination. Upon the termination of this Agreement for any reason, you will immediately cease use of, and remove from your site, all links to https://tomecki.studio, and all of our trademarks, trade dress, and logos, and all other materials provided by or on behalf of us to you pursuant hereto or in connection with the Program. tomeckiStudio reserves the right to end the Program at any time. Upon program termination, tomeckiStudio will pay any outstanding earnings accrued above $20.

Wypowiedzenie

tomeckiStudio, in its sole discretion, has the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Program, or any other tomeckiStudio service, for any reason at any time. Such termination of the Service will result in the deactivation or deletion of your Account or your access to your Account, and the forfeiture and relinquishment of all potential or to-be-paid commissions in your Account if they were earned through fraudulent, illegal, or overly aggressive, questionable sales or marketing methods. tomeckiStudio reserves the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

Stosunki między stronami

Ty i my jesteśmy niezależnymi wykonawcami, a nic w tej Umowie nie tworzy partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego lub stosunku pracy między stronami. Nie będziesz miał uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie będziesz składał żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w sposób uzasadniony zaprzeczałyby temu, co jest zawarte w tej sekcji.

Ograniczenia odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wynikowe (lub utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Co więcej, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitej kwoty opłat za polecenie, wypłaconych lub należnych Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

We make no express or implied warranties or representations with respect to the Program or any products sold through the Program (including, without limitation, warranties of fitness, merchantability, noninfringement, or any implied warranties arising out of a course of performance, dealing, or trade usage). In addition, we make no representation that the operation of the tomeckiStudio will be uninterrupted or error-free, and we will not be liable for the consequences of any interruptions or errors.

Niezależne dochodzenie

POTWIERDZASZ, ŻE ZAPOZNAŁEŚ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. ROZUMIESZ, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM MOMENCIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ZABIEGAĆ O REKOMENDACJE KLIENTÓW NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB PROWADZIĆ STRONY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB KONKURENCYJNE W STOSUNKU DO TWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK NIEZALEŻNIE OCENIŁ CELOWOŚĆ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE POLEGA NA ŻADNYCH OŚWIADCZENIACH, GWARANCJACH ANI DEKLARACJACH INNYCH NIŻ TE ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Różne

Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu Wielkiej Brytanii, bez odniesienia do przepisów regulujących wybór prawa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, przyniesie korzyści i będzie egzekwowana wobec stron oraz ich następców i cesjonariuszy. Nasz brak egzekwowania ścisłego wykonania jakiegokolwiek postanowienia tej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia tej Umowy.
The failure of tomeckiStudio to exercise or enforce any right or provision of the Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision. The Terms of Service constitutes the entire agreement between you and tomeckiStudio and govern your use of the Service, superceding any prior agreements between you and tomeckiStudio (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).
pl_PLPolish

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close